Volante


Het laatste gebouw is ook vernoemd naar een heideplantje: Volante. Volante krijgt vijf en zeven verdiepingen, met in totaal 108 levensloopbestendige appartementen. Daarvan zijn er 30 voor mensen die zorg afnemen van Amaris, 20 voor de clienten van Stichting WISjH en 58 sociale huurappartementen. Alle appartementen zijn circa 50m² en bestaan uit een woonkamer, een slaapkamer, een keuken en een ruime badkamer. Evenals de andere gebouwen wordt Volante ook zo duurzaam mogelijk gebouwd. Ze worden geheel aardgasvrij en op het dak komen zonnepanelen. Op de onderste laag van het nieuwe gebouw komen straks 168 parkeerplaatsen met daarbovenop een groen dek.

Start bouw

Januari 2023

Aanbieder

Dudok Wonen ontwikkelt Volante. De Amaris Zorggroep neemt 30 zorgappartementen af in Volante en Stichting WISjH (WoonInitiatief Speciale jongeren Hilversum) 20 appartementen. Hier kunnen jongeren met een beperking zelfstandig wonen. Zij wonen als groep bij elkaar en kunnen allerlei taken vervullen, zoals ouderen helpen, werken in het Grand Café en de groenvoorziening onderhouden. De sociale huur appartementen van gebouw Volante worden verhuurd via WoningNet.

Opleverdatum (onder voorbehoud)

De verwachte opleverdatum van het middengebied is medio 2025. Het middengebied bestaat uit gebouw Volante, de parkeergarage op de begane grond met daarop het groene dek.

Architect

De architect van Volante is Monadnock.