Duurzaam

Duurzaam Nieuw Zuid

Duurzaam Nieuw Zuid

Nieuw Zuid staat voor toekomstbestendige verdichting met oog voor mens én natuur. Hier komen ecologie en sociale duurzaamheid samen. De gebouwen zijn aardgasvrij, energiezuinig en klimaatbestendig. De groene buitenruimtes zijn goed voor de biodiversiteit, waterberging en verkoeling in warmte periodes. Daarnaast heeft wonen in een groene omgeving een bewezen positief effect op het welzijn van mensen. Het vermindert stress en bevordert beweging en ontmoeting. Kortom, natuur maakt gelukkiger en vitaler. In Nieuw Zuid komen ecologie en sociale duurzaamheid samen.

In Nieuw Zuid floreert de biodiversiteit

In Nieuw Zuid floreert de biodiversiteit

Hoewel er een extra gebouw bij komt, wordt Nieuw Zuid toch groener! Dat is belangrijk, want het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Zo wordt de helft van de Nederlandse wilde bijensoorten bedreigd. Als de bijen in gevaar lopen, lopen hele ecosystemen gevaar. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten en bloemen. Berscherming en herstel begint in de eigen tuin. Het bewust kiezen voor bepaalde planten- en bloemensoorten kan het begin zijn van een nieuw ecosysteem voor bijen, vlinders en libellen. Dit trekt ook weer vogels aan, die leven van insecten.

[expand]

De vleermuizen van Nieuw Zuid

Voor de sloop van de voormalige Zuiderheide bleek dat vleermuizen hun onderkomen in het pand gevonden hadden. Om ervoor te zorgen dat de vleermuizen niet ver weg hoefden te verhuizen, zijn er tijdelijk vleermuiskasten opgehangen aan de dakranden van de Van Speijkflat. De kasten zijn inmiddels verplaatst naar Alporti, waar ze permanent blijven. Vleermuizen zijn nuttige dieren. Ze zijn effectieve insectenbestrijders en eten de muggen, motten en andere insecten die je liever niet in huis hebt.

[/expand]

Aardgasvrij en toekomstbestendig wonen

Aardgasvrij en toekomstbestendig wonen

Op weg naar een duurzame toekomst nemen we in Nieuw Zuid veel energiezuinige maatregelen. Zo is alle nieuwbouw aardgasvrij (geen gasaansluiting). Met zonnepanelen op de daken van de gebouwen wordt eigen elektriciteit opgewekt. Alporti heeft een Sedumdak, wat isoleert, bijdraagt aan de biodiversiteit en regenwater afvangt. Voor de verwarming en koeling zijn de nieuwe gebouwen voorzien van wko’s. Wko staat voor warmte en koudeopslag en is een duurzame manier van verwarmen of koelen.

[expand]

Verder zijn alle nieuwe gebouwen voorzien van triple glas. Het dikke isolatieglas bestaat uit drie glasplaten en is op dit moment het meest duurzame glas dat er is. De gebouwen worden geventileerd via een wtw-systeem: warmte-terug-win-systeem. Deze energiezuinige manier van ventileren zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

[/expand]

Sociale duurzaamheid

Sociale duurzaamheid

Nieuw Zuid is een wijk waar jong en oud plezierig samen wonen, gezien worden en naar elkaar omkijken. Hier kun je lang met plezier wonen. Het gevarieerde woonaanbod zorgt voor een diverse samenstelling van wijkbewoners. Door deze afwisseling van starters, jonge gezinnen en oudere mensen ontstaat een natuurlijke balans tussen jong en oud. WoonInitiatief Speciale jongeren Hilversum, stichting WISjH, zal 18 tot 20 appartementen in het middengebied huren. Deze appartementen zijn bestemd voor jongeren met een beperking, zodat zij veilig zelfstandig kunnen wonen. Iedereen kan in Nieuw Zuid dus een passende woning vinden. Dit zorgt ervoor dat u snel een sterk sociaal en veilig gevoel zult hebben als bewoner van de wijk.