11 april 2016

Voorlichtingsbijeenkomsten Nieuw Zuid druk bezocht

De voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwbouwproject Nieuw Zuid zijn deze week goed bezocht. Tijdens vijf inloop- en informatiebijeenkomsten zijn vragen van bewoners, medewerkers, omwonenden en geïnteresseerden beantwoord. In het najaar van 2016 start de bouw van de eerste twee woongebouwen van Nieuw Zuid.

Nieuw Zuid – Natuurlijk voor iedereen

Tijdens de bijeenkomsten hebben medewerkers van Dudok Wonen en Amaris Zorggroep de aanwezigen met presentaties en informatiepanelen op de hoogte gebracht van de plannen. Op een informele manier zijn de planning van de nieuwbouw, de aanleg van tijdelijke voorzieningen en de (specialistische) zorgvoorzieningen in de nieuwe gebouwen toegelicht en besproken. Uiteraard werden er ook serieuze vragen gesteld over de praktische gevolgen van de nieuwbouw.

Nieuw woongebied met 200 appartementen

Op de plek van het huidige zorgcentrum Amaris Zuiderheide aan de Diependaalselaan verrijst de komende jaren een nieuw woongebied met 200 moderne appartementen in vijf woongebouwen die duurzaam en levensloopbestendig zijn. De appartementen zijn geschikt voor jong en oud. In een aantal gebouwen komen woningen voor ouderen die zorg nodig hebben. Daarnaast worden er diverse buurtvoorzieningen en een restaurant ontwikkeld en wordt een mooie tuin ingericht.

Michiel van Baarsen (Dudok Wonen) en Anja Diepstraten (Amaris Zorggroep) kijken terug op een geslaagde week. “Nieuw Zuid is een uitdagend plan waarbij we in 2016 nu echt gaan bouwen. Er is heel veel interesse in de nieuwe woningen”, aldus Van Baarsen.

“Het huidige gebouw van het verzorgingshuis Amaris Zuiderheide voldoet niet meer aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan de huisvesting van ouderen. Daarom wil Amaris op de huidige plek twee gebouwen betrekken waar ouderen veilig en prettig kunnen wonen. In de nieuwe gebouwen is straks ruimte voor kleinschalig wonen voor ouderen met een grotere zorgvraag. De appartementen zijn geschikt voor het verlenen van lichtere of wat zwaardere zorg”, vertelt Anja Diepstraten. Wel zien veel bewoners op tegen de verhuizing. “Het is voor ons erg belangrijk dat de zorg en aandacht voor de bewoners en ouderen nu en tijdens de transitie van het niveau blijft wat mensen van ons mogen verwachten”, sluit Diepstraten af. Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van Nieuw Zuid? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.