30 maart 2017

Paramedisch centrum in Nieuw Zuid opent in 2018

De intentie was er al, maar nu is het ook definitief: de nieuwe woonbuurt Nieuw Zuid krijgt een paramedisch centrum. Deze week tekenden SEHZ Facilitair en Dudok Wonen het huurcontract voor het 599 m2 grote paramedisch centrum op de begane grond van het woongebouw Alba. In het centrum komen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, medicijnuitgifte van de apotheek en thuiszorg. Voor een deel is dit vervangende huisvesting voor praktijken uit het voormalige Amaris Zuiderheide.

Zowel SEHZ Facilitair als Dudok Wonen zijn verheugd met de komst van een nieuw gezondheidscentrum naar Nieuw Zuid. ‘Nieuw Zuid is voor iedereen. Daarom ontwikkelen we naast woningen ook wijkvoorzieningen, zoals een kinderdagverblijf en nu dus ook een paramedisch centrum. Hiermee maken we van Nieuw Zuid een plek voor alle inwoners Hilversum Zuid’, laat Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen, weten.

Toegankelijke en bereikbare voorzieningen

SEHZ staat voor Stichting Eerstelijnszorg Hilversum Zuid en is een samenwerking tussen zorgverleners uit Hilversum Zuid. Peter den Uil, voorzitter SEHZ Facilitair: ‘Wij zijn erg blij dat we in 2018 in Nieuw Zuid een locatie kunnen openen van waaruit we met meerdere zorgverleners samen kunnen werken. Op die manier kan de dienstverlening aan de inwoners in de wijk nog verder verbeterd worden en vormen we een mooi steunpunt in de wijk.’

Voor jong en oud

Verspreid over vijf gebouwen ontwikkelt Dudok Wonen zo’n 200 moderne en comfortabele appartementen en wijkvoorzieningen voor jong en oud. De vijf gebouwen krijgen ieder een eigen uitstraling en naam en worden omgeven door fraaie groenperken. Nieuw Zuid verrijst op de plek van het huidige zorgcentrum Amaris Zuiderheide aan de Diependaalselaan. In twee gebouwen komen woningen voor ouderen die zorg nodig hebben. In de andere drie gebouwen worden appartementen geschikt voor jong en oud gerealiseerd. De appartementen bestaan uit een mix van sociale huur en vrije sector huur.

2018 klaar

Eind april start de daadwerkelijke bouw van de eerste twee gebouwen: Alba en Rubina. Afgelopen najaar startte de aannemer met het bouwrijp maken van de bouwlocatie en startte de sloop van een van de vleugels van het bestaande verzorgingshuis. De verwachte oplevering van Alba en Rubina is in het tweede kwartaal van 2018.