31 oktober 2018

Inschrijving vrije sector appartementen in Nieuw Zuid start 7 november

De eerste woningen van Nieuw Zuid in Hilversum gaan in de vrije verhuur. Het gaat om 28 appartementen in Saphira, een van de uiteindelijk vijf appartementengebouwen. De twee- en driekamerappartementen in de vrije sector hebben een oppervlakte van 65 tot 80 m2. De woningen zijn levensloopbestendig en modern afgewerkt.

Inschrijving en toewijzing

Inschrijving vindt plaats via WoningNet Gooi en Vechtstreek of Rooftrack van 7 november tot en met 21 november 2018. Om in aanmerking te komen voor deze appartementen mag het gezamenlijk bruto-jaarinkomen niet lager zijn dan € 40.800 en niet hoger dan € 47.073 (prijspeil 2018). De appartementen worden toegewezen d.m.v. binding en doorstroming. De door Woningnet geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een informatieavond.

Meer informatie

Inschrijving van 7 tot en met 21 november 2018:
woningnetgooienvechtstreek.nl of rooftrack.nl

Download hier de folder met algemene informatie over Nieuw Zuid en specifieke informatie over de Saphira-appartementen.